People in Dialogue

Sosyal Uyum için Diyalog projesi, Türk ve Suriyeli genç ve yetişkin liderler arasında gerçekleştirilen röportajlarla Türkiye'de yaşayan insanların parçası olmak istedikleri geleceği inşa etmeleri için onlara ilham kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Karşılıklı iletişim, takdir ve saygıya teşvik ederek olanın en iyisine odaklanmakta; olabilecek olanın hayali için alan yaratmakta, ve bunları yaparak da olacakları şekillendirmektedir.

Proje websitesi:  https://www.peopleindialogue.com/ 

-

 Through the conversations between young and older leaders, and between people of Turkish and Syrian origin, the Dialogue for Social Cohesion aims to inspire people who live in Turkey to envision and then help build the kind of future they would like to be part of. By promoting listening, appreciation and respect, it focuses on the best of what is; opens up spaces for imagining what can be; and, by doing this, helps shape what will be.

The project website: https://www.peopleindialogue.com/ 

Diyalog Kitapçığı (pdf)

Download

The Dialogue Booklet (pdf)

Download

BILSY Volunteer Publication

Birlikte Büyümek (pdf)

Download

BILSY publication Growing Together (pdf)

Download