Sosyal Uyuma Giden Yollar

GIZ, Hacettepe Üniversitesi ve SGDD-ASAM işbirliğiyle

image183
image184
image185

İçerik

Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) adına, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu tarafından yürütülen Suriyeli Mültecilere ve Ev Sahibi Topluluklara Yönelik Eğitim Programı (BILSY), Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde eğitim kurumlarının kurumsal performans ve kapasitelerini güçlendirmeyi ve Türkiye’nin yedi ilinde barış içerisinde yaşamak için Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluklara kültürlerarası değişimi mümkün kılan güvenli alanlar sağlamayı amaçlamaktır. 


Türkiye’nin yedi ilinde uygulanan projenin merkezi Gaziantep’tir.


Proje bağlamı içerisinde temel olarak aşağıdaki müdahale alanları yer almaktadır:

- Mülteciler ve ev sahibi topluluklar için öğrenim koşullarının ve eğitime erişimin geliştirilmesi 

- Eğitim, bilim ve kültürlerarası yetkinlikler konusunda eğitim kadrosuna yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri 

- Spor, kültür, serbest zaman, gençlik kampı gibi etkinlikler ve benzeri diğer faaliyetler aracılığıyla mülteci ve ev sahibi ülke topluluklarının gençleri arasında sosyal uyumu güçlendirecek gönüllü programlar

Hedefler

- Zorunlu göçle ilgili zorlukların üstesinden gelme ihtiyacı doğrultusunda Almanya ve Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek;

- Entegrasyon üzerine Türk-Alman diyalogunu güçlendirmek üzere tematik alanları tanımlamak;

- Sosyal uyum üzerine kapsamlı bir yaklaşım yolunda başarılar ve çıkartılan dersler ile ilgili paylaşımda bulunmak üzere kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum sektöründen çok sayıda aktör için bir platform oluşturmak .

  

Hedef Kitle

Türkiye ve Almanya Bakanlık & Belediye Temsilcileri, Suriye toplumunun temsilcileri, dış kalkınma ortakları, STKlar, öğretmenler, gençler, akademisyenler, üniversite öğrencileri, sporcular ve sanatçılar dahil olmak üzere Türk ve Suriyeli topluluklardan katılımcılar.

Ortaklar

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan Belediyesi, SGDD-ASAM, Almanya Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Conflictus

- Uyuşmazlık Çözümü Eğitim ve Danışmanlık, GIZ Türkiye'deki Mültecilere ve Ev Sahibi Topluluklara Destek (SRHC) Projeleri Kümesi ile diğer BILSY projesi işbirliği ortaklarından konuşmacı ve katılımcılar.